Tag Archives: 60 ความเชื่อโบราณ

60 ความเชื่อโบราณ ที่คนรุ่นใหม่ต้องรู้

60 ความเชื่อโบราณ

60 ความเชื่อโบราณ เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย นิยมทำกันต่อๆ มาจนกลายเป็นความเชื่อ หรือข้อห้าม ที่อาจจะมีบางความเชื่อแฝงไว้ซึ่งกลอุบาย เพื่อเป็นการหลอกล่อให้เชื่อ ซึ่ง KU16  ได้รวบรวมมาให้แฟนๆ ได้ติดตามกัน เกี่ยวกับ วันพระ วันพุธ สัตว์ร้องทัก ลักษณะภายนอกบอกนิสัย ร่างกระกระตุก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นความเชื่อ ต้องใช้วิจารณญานส่วนบุคคล   60 ความเชื่อโบราณ มีดังต่อไปนี้  1 ห้ามใส่ชุดสีดำเยี่ยมคนป่วย เพราะสีดำเป็นสี ที่คนโบราณ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ ของความทุกข์โศก การใส่ชุดดำไปเยี่ยมผู้ป่วย นั้นเป็นการแช่งให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้น 2 จิ้งจกร้องทัก ห้ามออกจากบ้านเด็ดขาด โดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้าย ให้เดินทางได้ จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบาย 3 ตุ๊กแกร้องตอนกลางวัน เชื่อว่าจะมีเหตุร้าย เพราะตามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัย ในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืน ถ้าร้องตอนกลางวันถือ เป็นลางบอกเหตุร้าย เนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือ วิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่ คอยคุ้มครองลูกหลาน จากภัยอันตราย 4 นกแสกเกาะหลังคาบ้าน จะเกิดลางร้าย […]