Tag Archives: พระพรหม

พระพรหม ผู้สร้างทุกสิ่งบนโลก และกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน

พระพรหม ผู้สร้างทุกสิ่งบนโลก และกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน

พระพรหม คือ พระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน พระพรหมจึงเป็นผู้รู้ความเคลื่อนไหวของสรรพชีวิต เหตุการณ์สำคัญของโลกล้วนอยู่ในสายตาของพระพรหม พระพรหมคือมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสามตรีมูรติ ทรงรับฟังคำอธิษฐานของผู้ศรัทธาเสมอ ผู้บูชาพระพรหมและทำความดี จะได้รับการบันดาลพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา พระพรหม มีพระนามหลากหลาย เช่น พระพรหมมา พระพรหมา พระพรหมธาดา ท้าวมหาพรหม ปชาบดี อาทิกวี อาตมภู โลกาธิปดี ฯลฯ   กำเนิดของพระพรหมมีมากมายหลายตำรา ถ้าเป็นคัมภีร์ปุราณะของพราหมณ์ฝ่ายพระวิษณุเป็นใหญ่ (ไวษณพนิกาย) จะกล่าวถึง กำเนิดพระพรหม ว่า พระพรหมถือกำเนิดในดอกบัว ซึ่งดอกบัวนี้ผุดขึ้นมาจากพระนาภี (สะดือ) ของพระวิษณุ นั่นหมายถึง พระวิษณุมีมาก่อนทุกสรรพสิ่ง พระองค์ต้องการสร้างโลก จึงให้กำเนิดพระพรหมขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้   ถ้าเป็นคัมภีร์ปุราณะของพราหมณ์ฝ่ายพระศิวะเป็นใหญ่ (ไศวะนิกาย) จะกล่าวถึงกำเนิดพระพรหมว่า พระศิวะใช้พระหัตถ์ข้างหนึ่งลูกพระหัตถ์อีกข้างหนึ่ง บังเกิดแสงขึ้นมาในพระหัตถ์ พระพรหมก็ออกมาจากแสงนั้นเอง ด้วยเหตุผลที่พระศิวะต้องการสร้างโลก จึงให้กำเนิดพระพรหมขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้ ตำนานนี้พระศิวะจึงเป็นผู้มีมาก่อนทุกสรรพสิ่ง   สำหรับคัมภีร์ปุราณะของ ฝ่ายพระพรหม เองนั้นบันทึกไว้ว่า พระพรหมเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีสิ่งใดมาก่อน แท้จริงแล้วพระองค์ ไม่มีจุดกำเนิด […]

พระพรหม เคล็ดลับวิธีไหว้ขอพร พร้อมคาถาบูชา

พระพรหม

พระพรหม เป็นผู้สร้าง มีความเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง ของมนุษย์ หากใครที่อธิษฐาน และบูชาพระพรหมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เชื่อว่าจะได้รับพร ให้สมหวังในสิ่งที่หวังไว้ และเนื่องจากพระพรหมมี 4 พักตร์ จึงต้องบูชาพระพรหมให้ครบทั้ง 4 พักตร์ 4 ทิศ การไหว้ ให้ครบทุกพักตร์ จะเป็นการได้รับพร ครบทุกประการ  การสวดบูชาพระพรหม จำเป็นต้องสวดบูชา พระพิฆเนศก่อนทุกครั้ง ซึ่งเป็นกฎ การไหว้เทพ ของศาสนาพราหมณ์ทุกนิกาย   การสักการะบูชาพระพรหม  เนื่องจากท่านมี 4 พักตร์ ดังนั้นการจะบูชาท่านต้องบูชาให้ครบทั้ง 4 ทิศ  คือด้านการงาน  ด้านการเงิน  ด้านความรัก และด้านภาพรวม   จึงจะได้รับพรครบทุกประการ วิธีไหว้ขอพรท้าวมหาพรหม  เริ่มจากการไหว้ พระพรหมจากพักตร์แรก แล้วเวียนขวามือของเรา หรือ พระหัตถ์ซ้ายของพระพรหม จนถึงพักต์สุดท้าย  แต่ละพักตร์จะแตกต่าง กันดังนี้ พักตร์ที่1 ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว […]