หวยฮานอย

 

หวยฮานอยKU16

หวยฮานอยKU16 หรือเรียกกันอีกชื่อว่าหวยเวียดนาม ซึ่งจะมีการออกรางวัลทุกวัน เวลา 18:30 น. มีรางวัล 2 ตัว และรางวัล 3 ตัว

กฎการเล่นเกมส์ฮานอย KU16

1.ทุกๆรอบผลประกาศรางวัลของหวยเวียดนาม ให้ยึดตามเว็บทางการของแต่ละสถานที่ประกาศเป็นหลัก

2.ภาคใต้เปิด 3 จังหวัด (วันอังคารเปิด 2 จังหวัด) ภาคกลางเปิด 2 จังหวัด ภาคเหนือเปิด 1 จังหวัด เวลาเปิดกระดานให้ใช้ตามเวลาของปักกิ่ง 19:50 (GMT+8)

3.หวยเวียดนาม หมายเลขที่ใช้ในการประกาศรางวัลคือ หมายเลข 0~9 เลือก 1หมายเลขจากเลขทั้งหมด

ผลการประกาศรางวัลภาคกลางและภาคใต้:8 รางวัลและรางวัลพิเศษทั้งหมดเปิดหมายเลขจำนวน 18 ชุด

ผลการประกาศรางวัลภาคเหนือ:7 รางวัลและรางวัลพิเศษทั้งหมด เปิดหมายเลขจำนวน 27 ชุด

ด้านล่างเป็นตารางเปิดรางวัลของหวยเวียดนาม

วิธีการเล่นเกมส์ ฮานอย KU16

 1.วิธีเล่น 2D:ให้ยึดผลประกาศรางวัล เลขหลัก【สิบ】,【หน่วย】เป็นหลัก

2D-หัว:ให้ยึดผลประกาศรางวัลที่8 (ชุดที่1) เป็นหลัก

2D-หัว-แบบซ้อน:เลือกหมายเลข 0~9 จำนวน1เลขหรือมากกว่า ลงในหลัก【สิบ】,【หน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

2D-หัว-แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอก2หมายเลข มาประกอบเป็น1ชุด เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางงวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

2D-หาง:ให้ยึดผลประกาศรางวัลพิเศษ (ชุดที่18)เป็นหลัก

2D-หาง-แบบซ้อน:เลือกหมายเลข 0~9จำนวน1เลขหรือมากกว่า ลงใน หลัก【สิบ】,【หน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล.

2D-หาง-แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอก2หมายเลข มาประกอบเป็น1ชุด เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

2D-หัวหาง:ให้ยึดผลประกาศรางวัลที่8 (ชุดที่1)และรางวัลพิเศษ (ชุดที่18) เป็นหลัก ลงเดิมพัน1ชุดเท่ากับ2แตะ

2D-หัวหาง-แบบซ้อน:เลือกหมายเลข 0~9 จำนวน1เลขหรือมากกว่า ลงในหลัก【สิบ】,【หน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

2D-หัวหาง-แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอก2หมายเลข มาประกอบเป็น1ชุด เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับที่ลงเดิมพัน ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

2D-รางวัลที่1:ให้ยึดผลประกาศรางวัลที่1 (ชุดที่17) เป็นหลัก ลงเดิมพัน1ชุดเท่ากับ1แตะ

2D รางวัลที่1 -แบบซ้อน:เลือกหมายเลข 0~9 จำนวน1เลขหรือมากกว่า ใส่ลงใน หลัก【สิบ】,【หน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

2D รางวัลที่1 -แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอก2หมายเลข มาประกอบเป็น1ชุด เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

2D-รวมกลุ่ม:ให้ยึดผลประกาศรางวัลที่8 (ชุดที่1)ถึงรางวัลพิเศษ(ชุดที่18) ทั้งหมด 18 ชุด เป็นหลัก ลงเดิมพัน1ชุดเท่ากับ 18 แตะ

2Dรวมกลุ่ม-แบบซ้อน:เลือกหมายเลข 0~9 จำนวน1หมายเลขหรือมากกว่า ลงในหลัก【สิบ】,【หน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

2D-รวมกลุ่ม-แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอก2หมายเลข มาประกอบเป็น1ชุด เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

2D-รวมกลุ่ม7:ให้ยึดผลประกาศรางวัลที่8(ชุดที่1)ถึงรางวัลที่5(ชุดที่6)และรางวัลพิเศษ(ชุดที่18)ทั้งหมด 7 ชุด เป็นหลัก ลงเดิมพัน1ชุดเท่ากับ7แตะ

2D-รวมกลุ่ม7-แบบซ้อน:เลือกหมายเลข 0~9 จำนวน1เลขหรือมากกว่า ลงในหลัก【สิบ】,【หน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

2D-รวมกลุ่ม7-แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอก2หมายเลข มาประกอบเป็น1ชุด เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

ตัวอย่าง:ทำการพิมพ์หมายเลข:34 รวม1ชุด ชุดละ10บาท รวมเงินลงเดิมพันทั้งหมด 10*7(แตะ)=70 บาท ผลประกาศรางวัลที่6(ชุดที่3) คือ:1234ซึ่งมีตัวเลขและตำแหน่งตรงกับที่ลงเดิมพัน ถือว่าถูกรางวัล1 ชุด

2D-เลขหน้า2:ให้ยึดผลประกาศรางวัลพิเศษ(ชุดที่18)เป็นหลัก

2D-เลขหน้า2-แบบซ้อน:เลือกหมายเลข 0~9จำนวน1ตัวเลขหรือมากกว่า ลงในหลัก【แสน】,【หมื่น】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

2D-เลขหน้า2-แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอก2หมายเลข มาประกอบเป็น1ชุด เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

 2.วิธีเล่น 3D:ให้ยึดผลประกาศรางวัล เลขหลัก【ร้อย】,【สิบ】,【หน่วย】 เป็นหลัก

3D-หัว:ให้ยึดผลประกาศรางวัลที่7 (ชุดที่2)เป็นหลัก

3D-หัว-แบบซ้อน:เลือกหมายเลข 0~9 จำนวน1ตัวเลขหรือมากกว่า ลงในหลัก 【ร้อย】,【สิบ】,【หน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

3D-หัว-แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอก3หมายเลข มาประกอบเป็น1ชุด เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

3D-หาง:ให้ยึดผลประกาศรางวัลพิเศษ (ชุดที่18)เป็นหลัก

3D-หาง-แบบซ้อน:เลือกหมายเลข 0~9 จำนวน1ตัวเลขหรือมากกว่า ลงในหลัก 【ร้อย】,【สิบ】,【หน่วย】 เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

3D-หาง-แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอก3หมายเลข มาประกอบเป็น1ชุดเพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

3D-หัวหาง:ให้ยึดผลประกาศรางวัลที่7 (ชุดที่2)และรางวัลพิเศษ (ชุดที่18)เป็นหลัก ลงเดิมพัน1ชุดเท่ากับ2แตะ

3D-หัวหาง-แบบซ้อน:เลือกหมายเลข 0~9 จำนวน1ตัวเลขหรือมากกว่า ลงในหลัก【ร้อย】,【สิบ】,【หน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

3D-หัวหาง-แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอก3หมายเลข มาประกอบเป็น1ชุดเพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

 3. วิธีเล่น 4D: ให้ยึดผลประกาศรางวัล เลขหลัก 【พัน】,【ร้อย】,【สิบ】,【หน่วย】เป็นหลัก

4D-หาง:ให้ยึดผลประกาศรางวัลพิเศษ (ชุดที่18) เป็นหลัก

4D-หาง-แบบซ้อน:เลือกหมายเลข 0~9 จำนวน1ตัวเลขหรือมากกว่า ลงในหลัก【พัน】,【ร้อย】,【สิบ】,【หน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับที่ลงเดิมพัน ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

4D-หาง-แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอกสี่หมายเลข มาประกอบเป็น1ชุดเพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

4D-รางวัลที่1:ให้ยึดผลประกาศรางวัลที่1 (ชุดที่17) เป็นหลัก ลงเดิมพัน1ชุดเท่ากับ1แตะ

4D รางวัลที่1-แบบซ้อน:เลือกหมายเลข 0~9 จำนวน1ตัวเลขหรือมากกว่า ลงในหลัก【พัน】,【ร้อย】,【สิบ】,【หน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับที่ลงเดิมพัน ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

4D รางวัลที่1-แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอกสี่หมายเลข มาประกอบเป็น1ชุด เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.