หวยลาว KU16

หวยลาว KU16

หวยลาว KU16

      หวยลาว KU16 หรือ หวยพัฒนา ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เดียวคือการระดมทุนเข้ารัฐบาล หวยลาวถือกำเนิดเมื่อ ปี พ.ศ 2525 โดยประธาน ไกสอน พมวิหาน โดยใช้ชื่อว่า คณะหวยพัฒนา ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นหวยพัฒนา ในปี พ.ศ 2540 ซึ่งในขณะนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก ทางรัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมจำหน่ายหวยพัฒนาด้วย ปัจจุบัน บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา จัดจำหน่ายสลากหลายรูปแบบ เช่น สลากเลข 5 ตัวในวาระสำคัญๆ สลากแบบจดขาย สลากดิจิทัลโดยใช้เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ และสลากแบบ SMS

กฎการเล่นเกมส์หวยลาว KU16 (เวลามาตรฐานสากล GMT+8)

1.ทุกๆรอบของผลประกาศรางวัล จะยึดตามเว็บไซต์ทางการของผลสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวเป็นหลัก

2.เวลาประกาศผลรางวัล:ทุกวันจันทร์,วันพุธและวันศุกร์ ปิดการเดิมพันเวลา 21:00น. ของวันที่ออกรางวัล หลังจากผลรางวัลออกเสร็จสิ้นเปิดให้ลงเดิมพันได้ตลอด24ชั่วโมง

3.หวยลาว:เว็บไซต์ทางการประกาศผลรางวัล1ชุด6หมายเลข ให้ใช้เลขท้าย4หมายเลขมาเป็นหมายเลขผลรางวัล

4.วิธีการเล่น หวยลาว สามารถแบ่งเป็น 4ตัว, เลขหน้า3, เลขท้าย3, เลขหน้า2, เลขท้าย2, ตำแหน่ง1ตัว, เลขวิ่ง, ใหญ่เล็กคี่คู่เฉพาะประกอบ, ผลรวม4ลูก/มังกรเสือ, รวมเลขหน้า3, รวมเลขท้าย3 หากเลือกลงเดิมพันของเกมส์รวมเลขแล้ว ช่องเกมส์เลือกเลขจะเป็นสีเทาไม่สามารถกดได้อีก ใน1ครั้งสามารถเลือกลงเดิมพันได้เพียง1วิธีเท่านั้น

5.การลงเดิมพันอัตราจ่ายทั้งหมดจะรวมเงินต้น กรณีที่ผลประกาศรางวัลเปิดก่อนการลงเดิมพัน จะถือว่าเป็นโมฆะทั้งสิ้น!

จำนวนเงินลงเดิมพันคูณกับอัตราจ่ายเท่ากับผลรางวัล(รวมเงินต้น)

วิธีการเล่นหวยลาว KU16

เลขตรง-(ระบุตำแหน่ง)

เลข4ตัวตรง:

แบบซ้อน:เลือกเลขตั้งแต่0~9จำนวน1ตัวหรือมากกว่าใส่ลงใน หลัก【พัน】,【ร้อย】,【สิบ】,【หน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขที่ลงเดิมพันตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอก0-9วางลงในช่อง 4 ตัวเลข เท่ากับ1ชุด ลงใน【พัน】,【ร้อย】,【สิบ】 ,【หน่วย】 ถ้าตำแหน่งและตัวเลขที่ลงเดิมพันตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

ตัวอย่าง:ลงเดิมพันเลข4ตัวตรง-แบบเดี่ยว โดยการพิมพ์ตัวเลข 2345 รวม1ชุด ผลรางวัลคือ:2345 ซึ่งมีตำแหน่งและตัวเลขตรงกับที่ลงเดิมพัน ถือว่าถูกรางวัล

เลขหน้า3/เลขท้าย3ตัวตรง:

แบบซ้อน:เลือกลงเลข 0~9 จำนวน1ตัวหรือมากกว่าลงในช่อง แบ่งเป็นเลขหน้า3ตัว 【พันร้อยสิบ】 เลขท้าย3ตัว【ร้อยสิบหน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขที่ลงเดิมพันตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอกวาง0-9ลงในช่อง 2ตัวเลข เท่ากับ1ชุด แบ่งเป็นเลขหน้า3 ตัว【พันร้อยสิบ】หรือเลขท้าย3ตัว【ร้อยสิบหน่วย】รวมมลงเดิมพัน1รายการ ถ้าตำแหน่งและตัวเลขที่ลงเดิมพันตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

ตัวอย่าง:ลงเดิมพันเลขท้าย3ตัวตรง-แบบเดี่ยว โดยการพิมพ์ตัวเลข:345 รวม1ชุด ผลรางวัลคือ:*345 ซึ่งมีตำแหน่งและตัวเลขตรงกับที่ลงเดิมพัน ถือว่าถูกรางวัล

เลขหน้า2ตัว/เลขท้าย2ตัวตรง:

แบบซ้อน:เลือกเลข 0~9 จำนวน1ตัวหรือมากกว่าลงในช่อง แบ่งเป็นเลขหน้า2ตัว【พันร้อย】เลขท้าย2ตัว【สิบหน่วย】เพื่อลงเดิมพันถ้าตำแหน่งและตัวเลขที่ลงเดิมพันตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอกวาง0-9ลงในช่อง 2ตัวเลข เท่ากับ1ชุด แบ่งเป็นเลขหน้า2 ตัว【พันร้อย】 หรือเลขท้าย2ตัว【สิบหน่วย】รวมลงเดิมพัน1รายการ ถ้าตำแหน่งและตัวเลขตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

ตัวอย่าง:ลงเดิมพันเลขท้าย2ตัวตรง-แบบเดี่ยว โดยการพิมพ์ตัวเลข :45 รวม1ชุด ผลรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ:**45 ซึ่งมีตำแหน่งและตัวเลขตรงกับที่ลงเดิมพัน ถือว่าถูกรางวัล

ตำแหน่ง1ตัว:

แบบเดี่ยว:เลือกลงเลข【พัน】,【ร้อย】,【สิบ】,【หน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตำแหน่งและตัวเลขที่ลงเดิมพันตรงกับผลรางวัล ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

มีตำแหน่งและตัวเลขไม่ตรง ถือว่าไม่ถูกรางวัล

 เลขโต๊ด

เลข4ตัวโต๊ด:หลัก【พัน】,【ร้อย】,【สิบ】,【หน่วย】ทั้ง4หลักเป็นเกณฑ์ในการประกาศผลรางวัล

เลขหน้า3ตัว/เลขท้าย3ตัวโต๊ด:

เลือกกลุ่ม3-ซ้อน:เลือกลงเลข 0~9 จำนวน2ตัวหรือมากกว่าลงในช่อง แบ่งเป็นเลขหน้า3ตัว【พันร้อยสิบ】เลขท้าย3ตัว【ร้อยสิบหน่วย】 โดยลงเดิมพันต้องมีเลขซ้ำ2ตัว(1คู่)กับเลขเดี่ยวตัวอื่น1ตัว รวมลงเดิมพัน1รายการ ถ้าแต่ละหลักของตัวเลขตรงกับผลรางวัล ไม่จำกัดตำแหน่ง ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

เลือกกลุ่ม3-เดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอกวาง0-9ลงในช่อง แบ่งเป็นเลขหน้า3ตัว【พันร้อยสิบ】เลขท้าย3ตัว【ร้อยสิบหน่วย】โดยพิมพ์หรือคัดลอก ต้องมีเลขซ้ำ2ตัว(1คู่)กับเลขเดี่ยวตัวอื่น1ตัว รวมลงเดิมพัน1รายการ ถ้าแต่ละหลักของตัวเลขตรงกับผลรางวัล ไม่จำกัดตำแหน่ง ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

เลือกกลุ่ม6-ซ้อน:เลือกลงเลข 0~9 จำนวน3ตัวเลขหรือมากกว่าลงในช่อง แบ่งเป็นเลขหน้า3ตัว【พันร้อยสิบ】เลขท้าย3ตัว【ร้อยสิบหน่วย】โดยลงเดิมพันต้องมี3ตัวเลขไม่ซ้ำกัน รวมลงเดิมพัน1รายการ ถ้าแต่ละหลักของตัวเลขตรงกับผลรางวัล ไม่จำกัดตำแหน่ง ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

ตัวอย่าง:ลงเดิมพันเลขหน้า3ตัวโต๊ด【พันร้อยสิบ】ของกลุ่ม6-ซ้อน เป็น:123 รวม1ชุด ผลรางวัลเลขหน้า3ตัว【พันร้อยสิบ】คือ:123*、132*、213*、231*、312*、321*ทั้งหมดถือว่าถูกรางวัล

เลือกกลุ่ม6-เดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอกวาง0-9ลงในช่อง แบ่งเป็นเลขหน้า3ตัว【พันร้อยสิบ】เลขท้าย3ตัว【ร้อยสิบหน่วย】โดยพิมพ์หรือคัดลอก ต้องมี2ตัวเลขไม่ซ้ำกัน รวมลงเดิมพัน1รายการ ถ้าตัวเลขของแต่ละหลักตรงกับผลรางวัล ไม่จำกัดตำแหน่ง ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

ตัวอย่าง:ลงเดิมพันโดยการพิมพ์หรือคัดลอกเลขท้าย3ตัวโต๊ด【ร้อยสิบหน่วย】ของกลุ่ม6-เดี่ยว เป็น:268 รวม1ชุด ผลรางวัลเลขท้าย3ตัว【ร้อยสิบหน่วย】คือ:*268、*286、*628、*682、*826、*862ทั้งหมดถือว่าถูกรางวัล

เลขหน้า2ตัว/เลขท้าย2ตัวโต๊ด:※เลขที่ลงเดิมพันทั้งหมดไม่จำกัดตำแหน่ง ถ้าผลรางวัลเปิดเจอเลขที่เหมือนกัน1คู่ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

เลือกกลุ่ม-ซ้อน:เลือกเลข0~9จำนวน2ตัวเลขหรือมากกว่า แบ่งเป็นเลขหน้า2ตัว【พันร้อย】เลขท้าย2ตัว【สิบหน่วย】เพื่อลงเดิมพัน ถ้าตัวเลขตรงผลรางวัล ไม่จำกัดตำแหน่ง ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

เลือกกลุ่ม-แบบเดี่ยว:ทำการพิมพ์หรือคัดลอกวาง0-9ลงในช่อง แบ่งเป็นเลขหน้า2ตัว【พันร้อย】เลขท้าย2ตัว【สิบหน่วย】 โดยพิมพ์หรือคัดลอก ต้องมีเลข2ตัวที่ไม่ซ้ำกัน รวมลงเดิมพัน1รายการ ถ้ามีตัวเลขแต่ละหลักตรงกับผลรางวัล ไม่จำกัดตำแหน่ง ถือว่าถูกรางวัล นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ถูกรางวัล

 

 

วิธีซื้อ หวยออนไลน์ หวยลาว  KU16.win

หวยไทย หวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย สลากกินแบ่งรัฐบาล คอหวยต้องไม่พลาด ซื้อกับเว็บ Ku16.win

เว็บที่รับประกันอัตราจ่ายสูงที่สุดในไทย เลขเด็ด เลขดัง เลขแม่น้ำหนึ่ง เจ้นุ๊ก เจ้าพ่อเสือ

เลขเด็ดทุกเจ้า ทุกสำนัก รับเต็ม จ่ายเต็ม !!!

ติดตามข่าวสารที่ : twitter KU16 win

Leave a Reply

Your email address will not be published.