ศาลเจ้าพ่อเสือ เสริมดวงเสริมบารมี วิธีการไหว้พร้อมคาถาบูชา

ศาลเจ้าพ่อเสือ เสริมดวงเสริมบารมี วิธีการไหว้พร้อมคาถาบูชา

ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่ไว้เสริมดวง เสริมบารมี สำหรับผู้ที่เกิดปีขาล(ปีเสือ) และสะเดาะเคราะห์แก้ปีชง สำหรับผู้เกิด ปีวอก

ศาลเจ้าพ่อเสือ ขอเรื่องอะไร ศาลเจ้าพ่อเสือ มาขอพรในเรื่องของ การงาน การเงิน และโชคลาภต่างๆ ใครอยากให้การงานของตัวเองรุ่ง หรืออยากให้อุปสรรคต่างๆ ในชีวิตหมดไป ก็อธิษฐาน ขอกับเจ้าพ่อเสือได้ หากใครต้องการที่พึ่งทางใจ เพื่อขอให้ช่วยดลบันดาล เรื่องที่ต้องการให้สำเร็จอย่างใจหมาย ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่ ที่ต้องมา

 

ตำนานศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ ได้เปิดมากว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งผู้คนที่พากันมากราบไหว้ ขอพร กันเป็นจำนวนมากนั้นย่อมเป็นเครื่องยืนยัน ถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะต้องถูกย้ายที่มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ไม่ทำให้ความศรัทธาของผู้คนลดน้อยลงเลย ซึ่งการย้ายมาตำแหน่งล่าสุดนี้ อันเป็นตำแหน่งทางสามแพร่ง ที่เราทราบกันดีว่า เป็นบริเวณที่มีพลังมาก จึงทำให้ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น

ศาลเจ้าพ่อเสือ เสริมดวงเสริมบารมี วิธีการไหว้พร้อมคาถาบูชา
ศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร

ศาลเจ้าพ่อเสือขอเรื่องอะไร โดยศาลแห่งนี้ เป็นสถานที่ไว้ เสริมดวงเสริมบารมี สำหรับผู้ที่เกิดปีขาล(ปีเสือ) และสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงสำหรับผู้เกิด ปีวอก นอกจากนี้ยังสามารถขอเรื่อง สุขภาพ ครอบครัว การงานหรือแม้กระทั้งการเรียน นั้นได้สร้างความสำเร็จแก่ผู้คนที่มากราบไหว้

ศาลเจ้าพ่อเสือ เสริมดวงเสริมบารมี วิธีการไหว้พร้อมคาถาบูชา
เครื่องเซ่นไหว้มงคล ถวายเจ้าพ่อเสือ

ของไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ

ก่อนจะเข้าไปไหว้ควรซื้อส้ม 3-4 ใบและเครื่องเซ่นไหว้เจ้าพ่อเสือ ซึ่งจะมี

1. หมูสามชั้น ข้าว ไข่ไก่

2. กระดาษเงิน กระดาษทอง

3. ธูป 1 ห่อ, เทียน 1 คู่

 

เครื่องเซ่นไหว้มงคล ถวายเจ้าพ่อเสือ ผู้ใดกราบไหว้จะนำมงคลสูงสุดแด่ชีวิตทั้งความร่ำรวย ความโชคดี แคล้วคลาดอันตราย โดยเฉพาะเจ้าพ่อเสือ และเวลาไปไหว้สักการะคนจีนโบราณว่าควรเซ่นไหว้ด้วยอาหารเครื่องเซ่นมงคลสำคัญทั้งสามอย่างต้องมีที่โต๊ะเสมอคือ

  • หมูสามชั้น คนจีนโบราณเชื่อว่า เนื้อหมูคืออาหารมงคลยิ่ง เพราะหมูคือสัญลักษณ์ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ชาวจีนจะเลือกหมูที่มีลักษณะมัน เช่นหมูสามชั้นไว้ที่โต๊ะบูชาเจ้าพ่อเสือเพราะเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น และธรรมชาติเสือชอบเนื้อหมูสดๆ
  • ข้าว อาหารมงคลที่ชาวจีนโบราณเชื่อว่าจะทำให้ผู้เซ่นไหว้เกิดความเจริญงอกงาม ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ค้าขายรุ่งเรืองมีกินมีใช้ตลอดปี ข้าราชการจีนสมัยก่อนจะชอบนำข้าวสวยเซ่นไหว้เพราะเชื่อว่าจะเจริญดั่งเมล็ดข้าวปลูกตรงไหนจะเจริญงอกงามตรงนั้น ส่วนผู้ที่มาอาชีพค้าขาย มีความเชื่อว่าข้าวคืออาหารมงคลจะมีกินมีใช้ตลอดปี เพราะข้าวคืออาหารหลัก
  • ไข่ไก่ สมัยก่อนชาวจีนจะนำไข่ไก่ปรุงอาหาร เซ่นไหว้เทพเจ้าเพราะเชื่อว่าจะไก่หากินเก่ง พฤติกรรมเด่นๆ คือ จิกทุกอย่างและขยันตื่นแต่เช้า ฉะนั้นไข่ไก่ย่อมแสดงสายพันธุ์แห่งไก่ จะเสริมดวงมงคลแด่ผู้เซ่นไหว้คือความสง่างาม มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ศาลเจ้าพ่อเสือเสริมดวงเสริมบารมี วิธีการไหว้พร้อมคาถาบูชา

คาถาบูชาเจ้าพ่อเสือ  (เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย)

ปัก เก็กจิง บู้ เหี่ยง เทียง เสี่ยง ตี่

เทียง เอียง เอียง จุ้ย เหมี่ยง เมี้ยง

ปัก เทียง จุ้ย เต็ก เหล่ง ขี่ เชียง

จิง บู้ สิ่ง เจี่ยงเง็ก ฮือ ห่วย

เจี่ย บู้ สิ่ง เจี่ยงเง็ก ฮือ ห่วย

เจี่ย เต็ง กิมขวก ตี่ หง่วง เที่ยง

จี๋ เพ้ากิม ตั๋ว เง็กกวง เหยี่ยว

โหลว ลุ้ย สิ่ง เปีย หู่ แก่ เปี่ยง

หลัก เต็กเง็ก นึ่ง สุ่ย จอ อิ๋ว

โปยสั่วะ เจียง กุงอ่วยเอ่าเชี้ยง

โปยข่วย สิ่ง กู กื่อ จั่ว เจี่ยง

กั่ง หง เซี่ย จก เท้ง ปวยเซี้ยง

อุย เฮี้ยง สิ่ง เล้ง ทงสี่ ไฮ่

เสียะ ซี ฮกเจ็ก บ่วง มิ้งเตียม

เหียง เก็ง หุก เกาะ แจ่ สก สก

เจ้ง เล้ง เหียก สิ่ว ห่วย จวง

เงี้ยมกิมซี้ อู้ อี่ ห่งฮุก เสี่ย

จี เซียว เล้า เจี๋ย เยี่ยว เชงเฮียง

ซำ กุ๋ย กิว ไป่ คึงเค่า เชีย

เหียง เทียง เสี่ยง ตี่ เกี้ย เหมี่ยว

เฮี้ยงฮกหง่วง ไต่ ชื้อ เทียง กุงกั่ง

อี๋ ตื้เอียวม้อเจงสุ่ยเซี้ยง

กิ้บกิบหยู่หลุง เหลง

ศาลเจ้าพ่อเสือ เสริมดวงเสริมบารมี วิธีการไหว้พร้อมคาถาบูชา

วิธีการขอพรกับศาลเจ้าพ่อเสือ

หากจะบนกับศาลเจ้าพ่อเสือ ต้องปฏิบัติดังนี้

วิธีบน

ธูป 18 ดอก ปัก 6 กระถาง, เทียนแดง 1 คู่, มาลัย 1 พวง หรือถวายเงินเติมน้ำมันตะเกียง

วิธีแก้บน

แก้ตามคำกล่าว (โดยดอกไม้ ธูป เทียน และเครื่องสักการะทั้งหลาย หากไม่สะดวกที่จะเตรียมมาเอง ทางศาลเจ้าพ่อเสือ ได้จัดเตรียมเครื่องสักการะบูชาเหล่านี้ไว้ สามารถซื้อหาได้ที่นั่น)

** ปัจจุบันศาลเจ้าพ่อเสือเปิดให้ผู้คนเข้ามาสักการะตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น. ทุกวัน ควรแต่งกายสุภาพ และเพื่อความสะดวกไม่ควรขับรถมา เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำนวนจำกัด

เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

อ่านต่อบทความอื่นๆ

วิธีสมัครเว็บ “KU16” แทงหวยออนไลน์

ยันต์จีน

มีเลขดี เลขเด็ด เลขมงคล อย่าเก็บไว้คนเดียว ลุ้นสนุกกันได้ง่าย ๆ กับ KU16 แทงหวยออนไลน์ อัตราจ่ายแพงที่สุด สมัครแทงหวยกับ KU16 สมัครง่าย ๆ เพียงแค่ กรอกเบอร์โทรศัพท์ ไอดีไลน์ เท่านั้นเอง !

 

วิธีแทงหวยกับ KU16

ท่านก็จะได้สิทธิ พิเศษ มากมาย โปรดี ๆ สุดพิเศษ ตั้งแต่ ครั้งแรก ที่สมัคร KU16 มา พร้อม กับ ค่าน้ำ สูงที่สุด ในประเทศไทย ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับ การ แทงหวยออนไลน์ หลากหลายรูปแบบ เช่น หวยรัฐบาล หวยลาว หวยไต้หวัน หวยฮานอย หรือ หวยเวียดนาม สมัครเล่นหวยออนไลน์  KUหวย คุ้มค่า ที่สุด อัตราจ่ายสูง หากมีข้อสงสัย สามารถ ติดต่อ เจ้าหน้า KU16 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารที่ : KU16_Official

Leave a Reply

Your email address will not be published.