ลงนะหน้าทอง วันไหนดี? คาถาเพิ่มเสน่ห์ เมตตามหานิยม

ลงนะหน้าทอง
สำหรับการ ลงนะหน้าทอง นั้นถือว่าเป็นศาตร์อย่างหนึ่งของลัทธิพราหมณ์ขั้นสูง มีพลังอำนาจในด้านการเพิ่มเสน่ห์ เมตตามหานิยม เสริมบารมีสง่าราศี ในสมัยโบราณนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ลง นะหน้าทอง ได้นั้น จะต้องเป็นพราหณ์เท่านั้น แต่ปัจจุบันเวลาผ่านไป ฆราวาสก็สามารถทำพิธีนี้ได้เช่นกัน
.
อาชีพที่เหมาะสำหรับการ ลงนะหน้าทอง นั้นความจริงแล้วอาชีพไหนก็ทำได้ แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเฉพาะอาชีพค้าขาย ที่ต้องพบปะลูกค้า เซลล์แมน ต้องเจอและเจรจาต่อรองธุรกิจ จะนิยมมาลง นะหน้าทองกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะทำคู่กันกับสาริกาลิ้นทอง เพราะช่วยในเรื่องการพูดจา ให้มีเมตตา มีเสน่ห์ หรือดารา นักแสดง นักร้อง ก็นิยมมาทำเช่นเดียวกัน เพราะต้องการเป็นที่ยอมรับ อยากให้แฟนคลับท่วมท้น มีงานแสดงเข้ามาตลอด โดยมีความเชื่อว่า จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ เงินทองไหลมาเทมา ทำอะไรก็จะราบรื่น เพราะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดู
ลงนะหน้าทอง
สำหรับการเตรียมตัว ควรเลือกวันที่เหมาะสม อย่างวันพฤหัสบดี เพราะถือว่าเป็นวันครู ควรทำในช่วงเวลากลางวัน ไม่นิยมทำในช่วงหลังตะวันตกดินไปแล้ว ส่วนสถานที่นั้น ไม่ควรจะเป็นที่ลับ ส่วนตัว ต้องโปร่งโล่ง สามารถให้เพื่อน หรือคนอื่นอยู่ด้วย ในขณะทำพิธีได้ ของที่ต้องเตรียมมีแผ่นทองคำ กับชุดดอกไม้ สำหรับบูชาครู ซึ่งบางที่จะจัดเตรียมไว้ให้ หลังจากทำพิธีลง นะหน้าทอง เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องมีข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ เช่น
.

ข้อห้ามหลังลงนะหน้าทอง

1. ห้ามพูดหยาบคาย ด่าพ่อว่าแม่
2. ห้ามบ้วนน้ำลายลงโถส้วม
3. ห้ามกินของเหลือจากคนอื่น ห้ามกินน้ำร่วมกับผู้อื่น (ร่วมแก้ว ร่วมขวด)
4. ห้ามกินของเซ่นไหว้ ของงานศพ
5. ห้ามลอดราวตากผ้า
6. ห้ามคนเล่นหัว
7.ห้ามลอดต้นกล้วยที่มีหัวปี
8.ห้ามลอดใต้ถุนบ้าน ที่มีศพอยู่บนบ้าน
.
ซึ่งข้อห้ามนั้นบางที่จะมีแตกต่างกันไปบ้าง แต่หลักๆจะมีประมาณนี้ และทุกข้อจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นจะทำให้ของเสื่อมลงได้ ต้องระวังให้ดี การจะเป็นศิษย์มีครู ต้องเป็นคนดี จิตใจดี ไม่คิดร้ายกับคนอื่น และต้องขยันตั้งใจทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างใส่ใจ แล้วผลที่ได้รับจะตอบแทนคุณอย่างมหาศาล
.

กรรมวิธีท่อง คาถานะหน้าทอง

พระคาถานะหน้าทอง เมื่อถึงบทพระคาถาแต่ละตัวให้ทำตามแต่ละบทนั้น
ท่องถึง ตัว นะ ก็ให้กำหนดจิตนึกเขียนที่กลางเศียรพระลักษณ์หน้าทองเป็นอักขระตัว นะ
  • ท่องถึงบท – โม ก็เขียนอักขระตัว โม ลงบนหน้าผาก
  • ท่อง ถึงบท – พุท(ธ) ก็ให้เขียน พุท(ธ) ลงที่หูทั้งสองข้างๆ ละตัว
  • ท่องถึงบท  ธา ก็ให้เขียน ธา ลงที่ตาทั้งสองข้างๆ ละตัว
  • ท่องถึงบท – ยะ ก็ให้เขียน ยะ ลงที่ลิ้น
.
กำหนดน้อมจิตอธิษฐานให้หน้าของเราเป็นพระพักตร์พระลักษณ์หน้าทอง เข้าหาเจ้านายเป็นเมตตาอย่างประเสริฐสุดสารพัดจะใช้เอาเถิด วิเศษยิ่งนักแล ใช้เสกหน้าทองก็ได้
.
ท่อง นะโม 3 จบ
.
นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ
ขออัญเชิญพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เบื้องศรีษะของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
นะ กาโร สุวัณโณเจวะ นะ งามคือดังแสงทอง รัศมีสีส่องไปทั่วสกลกายา เป็นที่เสน่หาแก่คนทั้งหลาย
เดชะพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ
.
โม กาโร โกนาคะมโน นะลาฐิเต
ขออัญเชิญพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ที่หน้าผากของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
โม กาโร มะณีโชตะกัง โม งามคือแสงแก้วมณีโชติ ส่องแสงโปรดอยู่เบื้องหน้าผาก หญิงเห็นให้หลงไหล
ชายเห็นให้หลงรัก เห็นหน้าให้ทายทักเป็นมหานิยม
เดชะพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ
.
พุท(ธ) กาโร กัสสะโป เทวกัณเณ
ขออัญเชิญพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในโสต(ร์)ทั้งสองของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
พุท(ธ) กาโร สังขะเมวาจา พุท(ธ) งามคือแสงสังข์อยู่ในโสต(ร์)ทั้งสองของข้าพเจ้า ป้องกันบำบัดโรค
โรคาพยาธิทั้งหลาย
เดชะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ
.
ธา กาโร โคตะโม ทเวเนตเต
ขออัญเชิญพระศรีศากกะยะมุนีโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในเนตรทั้งสองของข้าพเจ้า
ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
ธา กาโร สุริยังเจวะ(จันทังเจวะ) ธา งามคือดังแสงพระอาทิตย์(แสงพระจันทร์) สมณชีพราหมณ์ มนุษย์
บุรุษ หญิงชายทั้งหลาย เห็นเนตรทั้งสองของข้าพเจ้า ให้มีจิตคิดเมตตายินดี
เดชะพระศรีศากกะยะมุนีโคตมบรมครูเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ
.
ยะ กาโร อะริยะเมตตรัยโย ชิวหาทีเต
ขออัญเชิญพระศรีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
ยะ กาโร มุกขะเมวะจะ ยะ งามคือดังแสงมุกข์ส่องแสงสุกอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้า จะเจรจาพาทีด้วย
สมณพราหมณาจาริย์ มนุษย์ บุรุษ หญิงชายด้วยถ้อยคำให้มีจิตเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าเถิด
เดชะพระศรีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ
.
สัพเพชะนานัง พะหูชะนานัง คือคนทั้งหลายเอ๋ย มึงเห็นหน้ากูให้มึงรักกู
ทั้งหลับทั้งตื่น ทั้งกลางวันกลางคืน ชะยัง สุขัง ลาภัง พุทโธโส ภะคะวา
ปัญจะพุทธา นะมามิหัง ปิยะเทวะ มนุสสานัง ปิโยพรหมา นะมุตตะโม
ปิโยนาคะ สุปัณณานัง ปิณินทะริยัง นะมามิหังฯ
.
เมื่อท่องคาถานะหน้าทอง แล้ว
.

อธิษฐานแผ่เมตตา

พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักรวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
อ่านบทความอื่นๆ
.

เล่นได้ทุกที่ เดิมพันได้ทุกเวลา
กับ KU16.WIN 

 ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เพียงใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะ ทำในสิ่งที่ชอบและยังมีรายได้เพิ่ม หวยออนไลน์ มีให้เลือกหลากหลายประเทศ และหลายประเภท เช่น หวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยไต้หวัน KU16 ให้ค่าน้ำดีที่สุด อัตราจ่ายสูง KU คาสิโน สล็อต บาคาร่า เสือมังกร ไฮโล ป๊อกเด้ง รูเล็ต ครบจบในเว็บเดียว เว็บใหญ่ มั่นคง เชื่อถือได้ ให้บริการมาแล้วกว่า 17 ปี ปลอดภัย ฝากง่าย ถอนไว อัตราจ่ายแพงที่สุด

 

ทำไมถึงเลือกเล่นที่ KU16 คาสิโนออนไลน์ KU CASIO

  1. KUคาสิโน ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง เว็บเดิมพันออนไลน์ ที่ให้บริการแบบครบวงจร
  2. COOL-IN ไลพ์สด 18+ กับสาวสวยสุดเซ็กซี่เว็บเรา KU16.WIN ถอดหมดโดยไม่ต้องเสียเงินเข้าห้องลับพิเศษ
  3. ดูหนังออนไลน์ เต็มเรื่องฟรี ไม่ต้องออกจากบ้าน ซึ่งถ้าหากว่าคุณเป็นคนนึง ที่มีความชื่นชอบในการดูหนัง แต่ไม่อยากจะเดินทางออกไปไหน พวกเราแนะนำให้คุณทดลองเข้ามาใช้บริการที่เว็บ KU16 
  4. ไลฟ์สดบาคาร่า ถ่ายทอดผ่านสตรีม พบกับ MC สาวสวย ดีลเลอร์สุดเซ็กซี่ แจกไพ่ และพริตตี้ ใส่บิกินี่ เพิ่มความเพลิดเพลินในการเล่น
  5. แทงบอล KU16.WIN ค่าน้ำดีที่สุดเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกกับทาง KUคาสิโน สามารถทีจะดูบอลสดผ่านหน้าเว็บได้ ภาพชัด คุณภาพดี เมื่อคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเว็บ KUคาสิโน แล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษ อีกมากมาย มากกว่าเว็บอื่นอย่างแน่นอน

 

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ KU16.WIN และติดต่อทีมงานเพื่อขอรับรหัสแนะนำ (มุมขวาล่าง)

หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียน และทำการฝากเงินตามจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท

หวย สล็อต บาคาร่า กีฬา คาสิโน ครบจบในเว็บเดียว

KU16 ชื่อนี้มีแต่ความจริงใจ

 

ติดตามข่าวสารที่ : KU16_Official

Leave a Reply

Your email address will not be published.