ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ขึ้นเงินที่ไหน

ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ขึ้นเงินที่ไหน

ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ขึ้นเงินที่ไหน?

ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมตัวเป็นเศรษฐี เปิดเช็คลิสต์สถานที่ขึ้นเงินรางวัล “สลากกินแบ่งรัฐบาล” สำหรับใครที่ถูกหวย จะสามารถนำ “ล็อตเตอรี่” ไปขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง แล้วถูกหักค่าธรรมเนียมหรือไม่ หักเท่าไร เงื่อนไขเป็นอย่างไร?

ใครๆ ก็อยาก “รวย” หนึ่งในเส้นทาง แห่งความหวังก้าวสู่เศรษฐี ที่หลายคนเลือกคือ การซื้อ “สลากกินแบ่งรัฐบาล” หรือ “ล็อตเตอรี่” ซึ่งจะออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน และช่วงเวลาประมาณบ่ายสามเป็นต้นไป ช่วงเวลาแห่งการลุ้นหวย แล้ว (ถ้า) งวดนี้ ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ขึ้นมาจริงๆ จะสามารถขึ้นเงิน รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ที่ไหนบ้าง ?

 

สิ่งแรกนั้น จำเป็นต้องรู้ก่อนว่า ล็อตเตอรี่ที่ถืออยู่ในมือ ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ประเภทใด และได้รับเงินรางวัลเท่าไรบ้าง โดยในแต่ละงวด สลากที่ออกมา 1 ชุด มี 1,000,000 ฉบับ และในจำนวนนั้นมีรางวัลทั้งหมด 14,168 รางวัล คิดเป็นมูลค่าเงินรางวัลทั้งหมด 48,000,000 บาท ให้ผู้เสี่ยงโชคได้ลุ้นกัน

 

“รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล” แบ่งเป็น 9 ประเภท

1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 6,000,000 บาท

2. รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาท

3. รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 80,000 บาท

4. รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท

5. รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท

6. รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท

7. รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท

8. รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท

9. รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จำนวน10,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

 

“KU16 ได้รวบรวมสถานที่ขึ้นรางวัลสลากกินกินแบ่งรัฐบาล หรือล็อตเตอรี่ มาไว้ให้ที่นี่ เพราะปัจจุบันไม่จำเป็นต้องไปขึ้นรางวัลที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น พร้อมเปิดรายละเอียด เงื่อนไขที่ต้องรู้ก่อนไปขึ้นเงิน

 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นหน่วยงานในการออกรางวัล และรับขึ้นเงินรางวัลด้วย โดยเงื่อนไขสำคัญที่ผู้ถูกรางวัลจะต้องรู้คือ จะต้องมาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัล หากพ้นกำหนดเงินรางวัลจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

 

โดยสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถนนนททบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2528-9628 และ 0-2528-9732 โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการขึ้นเงินรางวัล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการขึ้นเงินรางวัล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น.

หลักฐานที่ใช้ขึ้นเงินกับกองสลากฯ มีเพียง 2 อย่าง ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล พร้อมกับลงชื่อหลังสลากด้วย และบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้จะต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของเงินรางวัล

 

ผู้ที่ถูกสลากฯ สามารถเข้าไปติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่จะให้ลงชื่อหลังสลากที่ถูกรางวัล และรับบัตรคิว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสลาก บันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและข้อมูลสลากในระบบจ่ายรางวัล พร้อมกับต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี หากเงินรางวัลมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท จะได้รับเป็นเงินสด แต่หากมีมูลค่าเกิน 20,000 บาท จะได้รับเป็นเช็คเงินสดเพื่อนำไปขึ้นเงินแทน

 

ธนาคารกรุงไทย

นอกจากนี้ผู้ถูกสลากฯ ยังสามารถขึ้นเงินรางวัลกับสถาบันการเงิน หรือธนาคารได้ด้วย สำหรับ ธนาคารกรุงไทย ก็รับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นกัน รับทุกรางวัล แต่ยกเว้นรางวัลที่ 1 และมีข้อกำหนดคือ รับเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเท่านั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ออกรางวัล ไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

 

ทั้งนี้ผู้ที่มาขึ้นเงินรางวัล ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งจะใช้หลักฐาน 3 สิ่ง คือ บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น ซึ่งจะต้องยังไม่หมดอายุและไม่สามารถมอบอำนาจได้ รวมถึงต้องนำใบคำขอใช้บริการขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล และล็อตเตอรี่

 

โดยการรับเงินรางวัลนั้น นอกจากต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของเงินรางวัลแล้ว ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีกไม่เกิน 1% ของเงินรางวัลด้วย ทั้งนี้หากยอดเงินรางวัลรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคารได้ หากยอดเงินเกิน 20,000-100,000 บาท เลือกได้ว่าต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร แต่หากยอดเงินรางวัลเกิน 100,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

 

ธนาคารออมสิน

ในส่วนของธนาคารออมสิน รับขึ้นเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ออกรางวัล ไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป โดยรับขึ้นเงินทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัว ที่ไม่เปิดรับ ที่สำคัญคือ สลากจะต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยขูดขีด หรือชำรุด

 

ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญคือ ผู้ที่มาขึ้นเงินรางวัลจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส และจะต้องมีบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียก กับธนาคารออมสิน ขณะที่หลักฐานที่ต้องใช้ คือ สลาก บัญชีเงินฝาก และบัตรประชาชนของผู้ที่มาขอขึ้นรางวัล

 

ซึ่งเงินรางวัลที่ได้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ 0.5% และค่าะรรมเยียมให้บริการของธนาคารออมสินอีก 1% ของเงินรางวัล และเงินรางวัลที่ได้จะถูกโอนเข้าบัญชี

 

ธนาคาร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดรับขึ้นเงินรางวัลล็อตเตอรี่ของสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารทุกสาขา โดยเงื่อนไขหลักๆ เปิดรับขึ้นเงินทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 และรับเฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น หลักฐานที่ต้องใช้คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล และบัตรประชาชน หรือกรณีต่างชาติสามารถใช้หนังสือเดินทาง (Passport) แทนได้

 

แต่สิ่งที่แตกต่างไปคือ ค่าธรรมเนียม นอกจากต้องจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร 1% ของมูลค่าเงินรางวัล และต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อีก 0.5-1% ของเงินรางวัล ตามประเภทสลาก ทำให้รวมแล้วไม่เกิน 1.5 – 2% ของมูลค่าเงินรางวัล

 

แผงล็อตเตอรี่

อีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างสะดวก คือ การนำรางวัลไปขึ้นกับแผงล็อตเตอรี่ที่รับขึ้นรางวัล แต่จะไม่มีเรทราคาหักเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน ส่วนใหญ่นิยมคิดเปอร์เซ็นต์ที่ร้อยละ 2-3 จากเงินรางวัล และไม่คิดค่าอาการสแตมป์เพิ่มอีก ตัวอย่างเช่น หากถูกรางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท ก็จะได้เงิน 196,000 (กรณีหักออก 2%)

 

ร้านทอง

นอกจากนี้อีกทางเลือกคือ ร้านทอง ที่เปิดรับขึ้นรางวัล แต่จะไม่มีเรทราคาหักเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน แล้วแต่ร้านกำหนดและไม่หักค่าอากรสแตมป์เพิ่มอีก ส่วนมากคิดเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 1-3%

 

อ่านบทความอื่นๆ

แทงหวยออนไลน์ กับ KU16.WIN 

สมัครสมาชิก KU16

สมัครสมาชิก KU16

มีเลขเด็ด อย่าเก็บไว้ในใจ มา สมัครแทงหวยออนไลน์ กับ KU16.WIN  ค่าน้ำดีที่สุดในประเทศไทย

 

มี หวยออนไลน์หลากหลายรูปแบบ เช่น หวยรัฐบาล หวยลาว หวยไต้หวัน หวยฮานอย หรือ หวยเวียดนาม สมัครแทงหวยออนไลน์ พร้อมวิธีสมัครง่ายๆ กับ เว็บ KU16 แทงหวยออนไลน์  KU คาสิโน ที่ใหญ่มั่นคง ปลอดภัย อัตราจ่ายแพงที่สุด อุ่นใจได้เมื่อมาเป็นสมาชิกกับ KU16 หากมีข้อสงสัยใดๆ ทาง KU16 มีแอดมินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการดุจญาติมิตร ทุกระดับประทับใจ

วิธีแทงหวยรัฐบาลกับ KU16

เข้าหวยลายน้ำ

ท่านก็จะได้สิทธิพิเศษมากมาย โปรดี ๆ สุดพิเศษ ตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัคร KU16 มาพร้อมกับ ค่าน้ำที่สูงที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ แทงหวยออนไลน์ หลากหลายรูปแบบ เช่น หวยรัฐบาล หวยลาว หวยไต้หวัน หวยฮานอย หรือหวยเวียดนาม สมัครเล่นหวยออนไลน์  KUหวย คุ้มค่า ที่สุด อัตราจ่ายสูง หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ เจ้าหน้า KU16 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อดี ของการแทงหวยออนไลน์

  • ไม่ต้องตามหาเจ้ามือ แทงหวยออนไลน์ สามารถแทงได้ทันที ไม่ต้องรอเจ้ามือ ไม่ต้องเสียเวลา แค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถแทงได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความต้องการ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหน
  • ไม่เสี่ยง แทงหวยแบบปกติคุณต้องคอยกังวลว่า ถ้าหากถูกแล้วจะได้รับเงินตามที่คาดไว้หรือไม่ เพราะการแทงหวยออนไลน์ในเว็บฯ มีความมั่นคง และปลอดภัยสูง มั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกโกงอย่างแน่นอน
  • มีฟังชั่นใช้งานมากมาย ภายในเว็บ นอกจากจะมีการรับแทงหวยแล้ว ยังมีฟังก์ชันเดิมพันอื่น ๆ ให้เลือกเล่นอีกมากมาย เช่น เกมส์ได้เงินจริง เกมส์เป่ายิงฉุบ เกมส์หัว-ก้อย เกมส์สูงต่ำ และยังมีบริการตรวจผลหวยออนไลน์ เลขเด็ดจากความฝัน สูตรหวย เทคนิคเกม หวยซอง ข่าวหวย และยังมีสอนวิธีการใช้งานเว็บเราอีก
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย แทงหวยแบบปกตินั้น คุณจะต้องเสียเงินไปกับสิ่งต่าง ๆ มากมาย แต่กับแทงหวยออนไลน์ สิ่งที่คุณต้องเสียมีแค่เงินลงทุนเท่านั้น
  • ซื้อขายง่าย ผ่านอินเทอร์เน็ต สะดวกสบาย และรวดเร็ว
  • ได้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากเป็นการซื้อ แบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และลดการเอาเปรียบผู้บริโภค และสามารถเลือกเว็บที่จ่ายเยอะที่สุดอย่าง KU16.WIN  ได้
  • ซื้อได้ในราคาที่กำหนด มีราคาที่แน่นอน สามารถควบคุมราคาได้
  • มีตัวเลือกประเภทหวยให้เลือกแทงเยอะ สำหรับคนเป็นคอหวย พันธุ์แท้ ไม่ว่าจะเป็นหวยหุ้นไทย, หวยหุ้นต่างประเทศ หรือใครที่เข้าขั้นหนักๆ จะเล่นหวยยี่กีที่ออกทุกๆ วัน ทั้งวัน ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียว เรียกว่าเดือนๆ หนึ่งสามารถแทงหวย ได้ทุกวันตามความต้องการของตนเอง
  • มีโปรโมชั่น ตามแต่ละเว็บที่ให้บริการ

 

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ KU16.WIN และติดต่อทีมงานเพื่อขอรับรหัสแนะนำ (มุมขวาล่าง)

หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนและทำการฝากเงินตามจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท

คุณจะได้รับสิทธิพิเศษและขอรับโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากผู้ดูแลของคุณได้

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ : KU16_Official

Leave a Reply

Your email address will not be published.